januar 26, 2022     |

Vaksine

 

 

Hund:

 

I Norge vaksineres hunder først og fremst mot:

  • Valpesyke
  • Smittsom leverbetennelse
  • Parvovirus

I tillegg vaksinerer man mot parainfluensa da dette beskytter mot deler av kennelhoste komplekset. Ved

utenlandsopphold er det i tillegg aktuelt med vaksine mot leptospirose og rabies.

 

Vaksinasjon:

 

Valper kan bli vaksinert første gang ved 12 ukers alder. Dersom det er grunn til å anta at valpen blir utsatt for et stort smittepress på et tidligere tidspunkt, kan en starte vaksinasjon allerede ved 8 ukers alder. Neste vaksinering bør foregå når hunden er ca 1 år. Deretter bør hunden revaksineres årlig for å opprettholde beskyttelsen.

 

                                                                        

 

 

Katt:

 

I Norge vaksineres katter mot kattepest og katteinfluensa. Der smittepresset er stort kan en vurdere å vaksinere mot clamydia og FIP. Ved utenlandsopphold kan det være aktuelt å vaksinere mot rabies.

 

Vaksinasjon:

 

Kattunger kan bli vaksinert første gang ved 12 ukers alder og deretter ved 16 ukers alder for å oppnå en grunnvaksinering. Dersom det er grunn til å anta at kattungen blir utsatt for et stort smittepress på et tidligere tidspunkt kan en starte vaksinasjon allerede ved 8 ukers alder.

Neste vaksinering  bør foregå når katten er ca 1 år. Deretter må katten revaksineres for å opprettholde beskyttelsen.

 

 

 

 

Hest:

 

I Norge vaksineres hester mot hesteinfluensa og stivkrampe/tetanus. Andre vaksiner til hest er Rhinopneumonitt/ virusabort og ringorm.

 

Vaksinasjonsprogram:

 

Alle hester går gjennom en grunnvaksinasjon bestående av to vaksiner med 4-6 ukers mellomrom, deretter en vaksine etter 6 måneder. Etter dette anbefales revaksinering hver 6-12  måneder.

 

 

 

 

Sau:

 

I Norge vaksineres sauer mot ulike typer Clostridium og Pasteurella som kan gi sykdom som lammedysenteri, "struck", "pulpy kidney disease", malingt ødem, bakteriell hemoglobinuri, miltbrannsemfysem, bråsott og tetanus.

 

 

 

 

Gris:

 

I Norge vaksineres gris mot parvo, coli og rødsyke.

Opphavsrett (c) 2022 Hanne Kure Veterinærklinikk   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk