januar 26, 2022     |

Utenlandsreise

 

 

Myndighetene har vedtatt strenge bestemmelser som regulerer import  av hund/katt til Norge og tilbakeførsel av hund/katt som har oppholdt seg i utlandet. Dersom du planlegger å importere hund/katt eller ta med hunden din til utlandet og tilbakeføre den til Norge, må du i god tid innhente informasjon om gjeldene bestemmelser hos respektive lands myndigheter og hos mattilsynet (www.mattilsynet.no)

 

For reiser mellom Norge og Sverige er det ingen andre krav enn at du kan dokumentere lovlig opphold for kjæledyret i Sverige/ Norge ved f. eks vaksinasjonsattest eller lingnede.

 

Men for reiser mellom Norge og de fleste ander land er det derimot en rekke regler som krever nøye planlegging. Det kan ta inntil 5-6 måneder å få alle papirene i orden.

 

 

Sjekkliste for reisen:

 

 • Pass: Dette er det unikt pass hvor dyrets ID nummer, vaksinestatus, behandling mot bendelorm og flått, blodprøver og generelle helsetilstad dokumenteres av veterinær.

 

 • ID - merking: Øremerking eller merking med mikrochip som utføres av veterinær.

 

 • Vaksinasjoner: Mot rabies (hund og katt) kreves for innførsel/tilbakeførsel til Norge. Vaksinasjonene gjennomføres av veterinær og bør startes i god tid før avreise. Følg produsentens anvisning for når første gangs vaksinasjon kan igangsettes. Det anbefales også å vaksinere mot valpesyke og leptospirose.

 

 • Innvoldsorm: Hunden/katten må behandles mot bendelorm med godkjent preparat som inneholder prazikvantel i løpet av de siste 10 dagene før innførsel/tilbakeførsel til Norge. Behandlingen skal gjentas senest 7 dager etter innreise. Begge behandlingene skal dokumenteres av veterinær. 

 

 • Innførsel/Tilbakeførsel fra EU via Sverige?: Ingen spesielle krav utover de gjeldene bestemmelser for innførsel til Norge. 

 

 • Spesielle krav på reisemålet?: Kontroller gjeldene regler for innførsel til det aktuelle reisemålet. Spesielle krav kan settes til innførsel. Kontakt lokale myndigheter i god tid før avreise.

 

 • Forekommer leishmaniose eller hjerteorm på reisemålet?: Spør din veterinær om oppdaterte opplysninger og eventuelle behov for forebyggende behandling og avvisende midler mot mygg og sandflue.

 

 • Flått på reisemålet?: Beskyttende og avvisende behandling kan være fornuftig. Spør din veterinær om anbefalte preparater.

 

 • Lopper på reisemålet?: Beskytt dyret mot lopper. Kattelopper kan også bite mennesker, så spør din veterinær om forebyggende behandling.

 

 • Reisesyke: Kontakt din veterinær for råd om forebyggende behandling.

 

 • Forsikring: Det kan være fornuftig å forsikre dyret. 

 

 

Kontroller alltid de gjeldene reglene for innførsel/tilbakeførsel til Norge.

 

 

 

Oppdatert informasjon finner du på Mattilsynets hjemmeside:

www.mattilsynet.no

 

 

God tur!

Opphavsrett (c) 2022 Hanne Kure Veterinærklinikk   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk