januar 26, 2022     |

Markekur

 

 

Har kjæledyret ditt innvoldsparasitter?

 

  Symptomer kan være?

Hosting

Oppkast

Diare

Dårlig pels

Grå hinne på øynene (katt)

Utspilt buk

Forstoppelse

Avmagring

 

Avføringsprøve kan tas med til klinikken for å sjekke om ditt dyr har innvoldsparasitter.  

 

 

Utenlandsreise:

Hund og katt skal behandles mot bendelorm med godkjent preparat (prazikvantel) i forbindelse med hver utenlandsreise. Se www.mattilsynet.no. 

 

 

 
Opphavsrett (c) 2022 Hanne Kure Veterinærklinikk   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk